Redovisning på ett personligt sätt i Stockholm!

Professionell hjälp med allt som har med företagets ekonomi att göra!

OBS! Just nu har vi ingen möjlighet att ta emot nya kunder! Vi tar bort detta meddelande när vi har utrymme igen! Vi hoppas på Er förståelse!

Äppelvikens Redovisning AB specialiserar sig på att hjälpa små och medelstora företag med ekonomiadministration som:
Löpande bokföring i BL Administration samt Fortnox och vi har givetvis en molnlösning. Vi har även erfarenhet av Vismas programvaror.
Bokslut, årsredovisningar, deklarationer utformas med hjälp av BL Bokslut och BL Skatt så de följer gällande lagar och regler.
Fakturering där vi är byråpartner till den smarta, enkla faktureringstjänsten Billogram.
Löner kan vi också ta hand om, så du och dina anställda kan få rätt lön i rätt tid.
Rådgivning erbjuds inom såväl redovisning som skatter.

Redovisning i Stockholm – vi är ivriga att hjälpa ert företag! Ni kan lita på oss!

Vi hjälper dig med redovisning och bokföring i Bromma, Stockholm

Vår policy är: Pålitlighet – Lyhördhet för kunden – Engagemang! Vi vill kännetecknas av snabba och pålitliga leveranser vad det än gäller. Ni skall kunna lita på att vi ser till att din bokföring följer gällande lagar och regler. Vi har erfarenhet av och välkomnar företagare från alla branscher och bolagsformer. Vill ni ha omsorgsfull hjälp med redovisning och skatter, så har ni hittat rätt.

Välkommen med din förfrågan! Vill du boka tid för konsultation, använd gärna vårt online bokningssystem!

ATT FÖRA BOK

Att föra bok är ett hantverk med månghundraåriga traditioner.
Nu skall vi titta lite på några definitioner.

Vi lär oss att bokföringen skall vara dubbel
det är inget fuffens och skall inte vara något trubbel.
Som ett mynt har varje konto två stycken sidor
håll tungan rätt i mun så lär ni er vad det lider.

På vänster sida har vi det som kallas debet
på samma sida som hål i papper kan ni se det.
Med höger hand så hälsar vi och ger varandra ”credit”
och med det vill jag säga att högra sidan kallas kredit.

Har ni debiterat ett konto måste minst ett annat få beloppet på kredits sida
annars får du se att balansen kommer att lida.
Och kontona kan vara av två stycken slag
balans och resultat vill vi nog se i livet var dag.

Tillgångar balanserar mot skulder och eget kapital
på båda sidor av balansräkningen skall summan vara samma tal.
Resultatet är inkomster minus utgifter
och går vi med vinst, skall ni se att företaget lyfter.
Vid årets slut skall vinsten finnas på Årets resultat
om detta tror jag inte att det blir något gnat.

Tillgångarna ökar i debet och minskar i kredit
men skulderna ökar tvärtom i kredit.
Inkomsterna, de ökar i kredit, vårt guld
och ett sån’t konto ser du ut som ett sådant för skuld.
Utgifterna ökar i debet och minskar i kredit
nu hoppas jag att vi har allt detta för oss redigt.

Vi tar vägen över Leverantörsskulder när vi handlar på kredit
ja nog kan det vara skönt att få trettio dagars respit.
Och likaså får vi Kundfordringar när kunder köper på kredit
och sedan hoppas vi att kunderna betalar med nit.
Utgående moms vid försäljning skall ut till skattmasen
och ingående moms vid inköp har vi att få in från masen.

På lönekontot ser vi vår totala utgift för lön
och vi krediterar källskatt och utbetald nettolön.
Men det är inte allt – sociala avgifter har vi också
de är dels en utgift, dels en skuld tills de betalats å’.

Håll reda på begreppen inkomst och intäkt
och utgift och kostnad så hamnar ni rätt
när ni skall periodisera vissa saker
som inventarier och förändring av lager

Men vi har ytterligare fall att känna till
interimsfordringar och interimsskulder om ni så vill.
Vid bokslut ser vi till att de hamnar rätt.
Ja då vet ni nog det mesta för att bokföra rätt!

(c) Marianne Milde 2004